Main
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Operations
Operational Reports
Competitions
Cultural Activities and Publications
Educational Activities
 

2009 YILI MEMUR PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SIRA NO EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM SÜRESİ EĞİTİM YERİ EĞİTİME KATILAN
PERSONEL SAYISI
1 Para Sahteciliği Semineri 10.02.2009
12.02.2009
3 Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler
Genel Müdürlüğü (Ankara)
2
2 Kuruluşlarda Verimsizliği Hazırlayan
Olumsuzluklar ve Yöneticilerin Sorumlulukları
19.02.2009 1 Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi 6
3 Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi 04.03.2009
06.03.2009
3 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Sürekli Eğitim Merkezi (Ankara)
3
4 Ses Yalıtımı Semineri  03.06.2009 1 Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Kartal Temsilcilik
2
5 Güney Doğu Avrupa Euro Sahteciliği
Konferansı
02.11.2009
06.11.2009
5 İstanbul Hilton Oteli 3
6 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun Gereğince Yenileme Eğitimi
16.11.2009
15.12.2009
16 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 39
7 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Genel Sağlık Sigortası Yönünden Sosyal Güvenlik Kururmu Başkanlığınca Devralınacak Kamu Kurum ve Kururluşları İle İlgili Yapılacak İşlemler 21.12.2009 1 İSMMMO Konferans Salonu 9


2009 YILI İŞÇİ PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SIRA NO EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM SÜRESİ EĞİTİM YERİ EĞİTİME KATILAN
PERSONEL SAYISI
1 Forklift ve Transpalet Eğitimi 06.12.2009
07.04.2009
2 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 20
2 Transpalet Eğitimi 16.12.2009
17.12.2009
2 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16
3 İş Mevzuatı Eğitimi
1) 4857 Sayılı İş Kanunu
2) 2822 Sayılı TİS, Grev ve Lokavt Kanunu
3) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü TİS
28.04.2009
08.05.2009
½
½
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Damga Matbaası

29
19
4 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
1) İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Prensipleri
2) Makine, Tezgah ve Tesislerde Güvenlik Tedbirleri
3) Kişisel Korunma Araçları
4) İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının İşçi, İşveren ve Ülkemize Maliyeti 
16.03.2009
17.03.2009
1
1
Bayındırlık İl Müdürlüğü Konferans Salonu
Damga Matbaası

38
25
5 Temel İlkYardım Eğitimi
a) İlk Yardımcı Eğitimi
b) İlk Yardımcı Güncelleme Eğitimi
17-18.02.2009
20.02.2009
2
1
Kalite A.Ş.
Üsküdar

7
32