Main
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Verilerimiz
Cumhuriyet Altını
Madeni Ufaklık Para
Pasaport
Değerli Kağıt
Harç ve Vize Pulu
Mühür ve Damga
 

Madeni Ufaklık Para Üretimi ile ilgili İstatistiki Bilgiler
Piyasaya Verilen Madeni Ufaklık Para Miktarı (TL)
Piyasaya Verilen Madeni Ufaklık Para Miktarı (YTL)
Piyasaya Verilen Madeni Ufaklık Para Miktarı (1950-2008 Dönemi)