Main
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Verilerimiz
Cumhuriyet Altını
Madeni Ufaklık Para
Pasaport
Değerli Kağıt
Harç ve Vize Pulu
Mühür ve Damga
 

Mühür ve Damga Üretimi ile İlgili İstatistiki Bilgiler

2017 Yılı Mühür ve Damga Üretim Miktarı

2016 Yılı Mühür ve Damga Üretim Miktarı

2015 Yılı Mühür ve Damga Üretim Miktarı

2014 Yılı Mühür ve Damga Üretim Miktarı

2013 Yılı Mühür ve Damga Üretim Miktarı

2012 Yılı Mühür ve Damga Üretim Miktarı

Mühür ve Damga Üretim Miktarı (2009-2010-2011 Yılı)