Main
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Verilerimiz
Cumhuriyet Altını
Madeni Ufaklık Para
Pasaport
Değerli Kağıt
Harç ve Vize Pulu
Mühür ve Damga
 

2017 Yılı Değerli Kağıt Üretimi ile İlgili İstatistiki Bilgiler

2016 Yılı Değerli Kağıt Üretimi ile İlgili İstatistiki Bilgiler

2015 Yılı Değerli Kağıt Üretimi ile İlgili İstatistiki Bilgiler

2014 Yılı Değerli Kağıt Üretimi ile İlgili İstatistiki Bilgiler

2013 Yılı Değerli Kağıt Üretimi ile İlgili İstatistiki Bilgiler