Main
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Üyelik
Hatıra Para ve Koleksiyonculuk
Üyelik Formu

Hatıra Para Koleksiyonculuğu çok eski çağlarda başlamış olup, günümüzde de bir kültür ve yatırım hobisi olma özelliğini sürdürmektedir. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 1970'den beri düzenli bir biçimde hatıra para ve madalyon üretimi yapmaktadır. Bu güne değin, dörtyüzonbir civarında gümüş, altın ve bronz gibi metaller üzerine hatıra para ve madalyon basılmıştır.

Darphane'ye hatıra paralarla ilgili üye olabilmek için başvuru formunu doldurup, iki adet fotoğrafla birlikte aşağıdaki adrese göndermek yeterlidir. Hatıra paralar Darphane Mağazasından ve acentamız (Ankara'da Hazine Vakfı)'ndan temin edilebilir. Satışta bulunan tüm ürünler Darphane mağaza fiyatlarından temsilciliklerden satın alınabilir.

Yabancı firmalar için basılan hatıra paralar; Türkiye satışlarının kontenjanlı olması nedeniyle, sadece üyelere satılmaktadır.

Satış süreleri dolan ve/veya maksimum üretim adetlerine ulaşılan hatıra paraları tedavülden kaldırılmakta, bundan sonra koleksiyonerler arası oluşan piyasadan temin edilebilmektedir.

Koleksiyonculuğa yeni başlayanlar için öneriler
Birden fazla ülkenin parasını biriktirmek çok masraf ve emek gerektiren bir uğraştır. Bu nedenle başlangıçta yalnızca Cumhuriyet Dönemi Hatıra ve Tedavül Paralarından oluşan bir koleksiyon için işe başlanmalıdır. Zaman içinde istek duyulursa Osmanlı Dönemine geçilebilir.

Hatıra para koleksiyonculuğuna yeni başlayanların öncelikle Darphane'nin satışa çıkardığı tüm ürünleri almaları ve bundan sonra satışa sunulacakları düzenli takip etmeleri, daha sonra da geriye yönelik olarak eksiklerini piyasadan temin etmeleri yararlı olacaktır.

Genel Müdürlüğümüzün ürettiği hatıra paralar ve hatıra madalyonlar muhafazalı plastik kapsüllerde satışa sunulmaktadır. Paraları el değmeden muhafaza etmeli, plastik kapsüllerden çıkarmamalıdır. Paraların iyi muhafazası satış durumunda, fiyatı önemli ölçüde etkilemektedir.

Koleksiyon ürünlerimizin zaman içinde değer kazandığı gözönünde bulundurularak satış için acele edilmemelidir.

İnternet üzerinde hatıra parası ile ilgili çok sayıda site bulunmaktadır. Başta Darphane'nin web sayfası olmak üzere, bu sitelerden sürekli bilgi sağlanabilir.

Hatıra para ve madalyonların satınalma işlemleri, üyelikler ve bilgi için;

Genel Müdürlük
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Koleksiyon Servisi)
Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:55 34349 Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0212-370 90 00 Fax: 0212 274 90 94

Sipariş Adresi: koleksiyon@darphane.gov.tr

İstanbul Dışı Gönderimler İçin Banka Hesap No: T.C.

Ziraat Bankası Iban No : TR53 0001 0005 2901 7965 8850 01

Not: Hatıra para tutarlarının banka hesabımıza yatırılmasını takiben talepleriniz adresinize gönderildiğinde, gönderi bedelini fatura karşılığında ödemeniz gerekmektedir.