Main
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Services
ID Card Production
Circulatory Coin Production
Circulatory Coin Statistics
Circulatory Coins of Republic
Turkish Lira and Kurush
New Turkish Lira and New Kurush
Commemorative Coins and Medallions
Republican Gold Production
Medal and Decoration Production
Seal and Embossed Stamp Production
Tax Stamp and Visa Stamp Production
Passport Production
Other Valuable Paper Production
Analysis and Karat House Services
Coin Fraud Watch Out System

Para; devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı, mal ve hizmetlerin değişimini kolaylaştırma işlevi olan kağıt veya metal ödeme aracı, ortaklaşa bir değer birimidir.

Madeni ufaklık dediğimiz metal para basımı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

"1264 Sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun" uyarınca Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ülke ekonomisinin gelişmesine paralel olarak tedavüle gereği kadar madeni para çıkartmaya yetkilidir.

Bu yetki çerçevesinde tedavüle çıkartılacak madeni ufaklık paraların teknik ve sanatsal özellikleri ile dizaynları Genel Müdürlüğümüzce belirlenir ve basımı yapılır.

Ülkemizin para birimi "Türk Lirası" (TL)'dır.

Bilindiği gibi Türk Lirasından altı sıfır kaldırılmasını öngören ve 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Para Birimi Hakkında Kanun" uyarınca ilk aşamada Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşların basımı yapılarak 1 Ocak 2005 tarihinde tedavüle çıkarılmıştı.

Para reformunun ikinci aşamasında ise "Yeni" ibaresinin kaldırılarak geleneksel para birimimiz olan Türk Lirasına dönülmesi öngörüldüğünden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu amaçla, yenilenen tasarımları ile basımına başlanan ve devam edilen madeni 1 Türk Lirası ile 50,25,10, 5 ve 1 Kuruşlar, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren tedavüle çıkarılmıştır.

Türk Lirası ve Kuruş
Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş
Cumhuriyet Dönemi Tedavül Paraları ve Özellikleri
Yıllar İtabarıyla Tedavüle Verilen Para Miktarları