Main
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Services
ID Card Production
Circulatory Coin Production
Commemorative Coins and Medallions
Commemorative Coins and Medallions for Sale
Discontinued Commemorative Coins
Commemorative Products
Government /Private Sector Orders
Republican Gold Production
Medal and Decoration Production
Seal and Embossed Stamp Production
Tax Stamp and Visa Stamp Production
Passport Production
Other Valuable Paper Production
Analysis and Karat House Services
Coin Fraud Watch Out System

1264 Sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca; “milli ve milletlerarası önemli tarihi, bilimsel, kültürel ve sanat olayları ile anmaya değer diğer olay ve günleri belirtmek ve muhtelif alanlarda ün yapmış Türk büyüklerini anmak amacıyla ve Hükümetçe lüzum ve faydası takdir edilecek diğer sebep ve vesileler” dolayısıyla madeni hatıra para çıkarılmaktadır. Hatıra para çıkartılması görevi 234 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu kapsamda hatıra para, hatıra madalyon ve hatıra nitelikli ürünlerin üretimi yapılmaktadır.

Basımı yapılacak hatıra paralar, yılda bir kez toplanan “Karar Kurulu” tarafından belirlenmekte ve yıllık hatıra para basım programı oluşturulmaktadır.

Madalyon ise madeni para, madeni hatıra para ve nişan dışında üretilen, metal ve sanatsal özellikleri ile boyutları farklı ürünlere verilen addır. Genel Müdürlüğümüzde ayrıca talebe bağlı olarak rozet, kokart gibi ürünler de yapılmaktadır.