Main
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Services
ID Card Production
Circulatory Coin Production
Commemorative Coins and Medallions
Republican Gold Production
Medal and Decoration Production
Seal and Embossed Stamp Production
Tax Stamp and Visa Stamp Production
Passport Production
Other Valuable Paper Production
Analysis and Karat House Services
Coin Fraud Watch Out System

234 sayılı KHK'nin 2/e maddesi uyarınca, resmi mühürleri imal etmek ve resmi mühürlerin sicilini tutmak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. Genel Müdürlüğümüz bu görevini 12.09.1984 tarih 18513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Resmi Mühür Yönetmeliği çerçevesinde yerine getirmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından üretimi yapılan resmi ve soğuk damgalara ilişkin sayısal veriler aşağıda sunulmuştur.

Türü   2007 2008 2009
muhur.jpg (18659 bytes) Resmi Mühür 12.519 9.320 14.519
ozelmuhur.jpg (19603 bytes) Özel Orijinal Mühür 3.848 14.446 2.796
ozel.jpg (16583 bytes) Başlık 6.136 5.246 3.259
  Presli Soğuk Damga 565 864 803
  TOPLAM 23.068 47.736 21.377