Main
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Services
ID Card Production
Circulatory Coin Production
Commemorative Coins and Medallions
Republican Gold Production
Medal and Decoration Production
Seal and Embossed Stamp Production
Tax Stamp and Visa Stamp Production
Passport Production
Other Valuable Paper Production
Analysis and Karat House Services
Altın ve Gümüş İhracat / İthalat Ekspertizi
Altın ve Döviz Karşılığı İhracat Yapılan Ülkeler
Kıymetli Maden, Taş İthalat ve İhracat Ekspertizi
Coin Fraud Watch Out System

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Uygulama Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Laboratuvarımızda kurum içi kıymetli/kıymetsiz metal ve döküm analizlerinin yanısıra dışsatım ve dışalıma konu kıymetli madenlerin ve kıymetli madenlerden mamul ürünlerin analizi ile resmi kurumlardan ve savcılıklardan gelen kıymetli madenler ile kıymetli madenlerden mamul ürünlerin analizleri ve madeni para analizleri güvenilir bir biçimde yapılmaktadır.

Özel Ayar Evi İşlemleri
Kıymetli maden, kıymetli madenlerden mamul ürünler ve taşların Darphane dışında özel ayar evleri tarafından da analiz işlemlerinin yapılmasına imkan tanıyan yasal düzenleme, 20.06.2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” ile yapılmıştır.

Tebliğ hükümleri çerçevesinde 2009 yılı sonu itibariyle, 18 iş yeri özel ayar evi olarak yetkilendirilmiştir.