Anasayfa
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Hizmetlerimiz
Madeni Para Üretimi
Türk Lirası ve Kuruş
Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş
Cumhuriyet Dönemi Tedavül Paraları
Hatıra Para ve Madalyonlar
Cumhuriyet Altını Üretimi
Mühür ve Soğuk Damga Üretimi
Madalya ve Nişan Üretimi
Nüfus Cüzdanı Üretimi
Harç Pulu, Vize Pulu Üretimi
Pasaport Üretimi
Diğer Değerli Kağıt Üretimi
Analiz ve Ayarevi Hizmetleri
Sahte Madeni Para ve Sikkeleri İzleme Sistemi
Mağaza
Sergi Salonu

Para; devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı, mal ve hizmetlerin değişimini kolaylaştırma işlevi olan kağıt veya metal ödeme aracı, ortaklaşa bir değer birimidir.

Madeni ufaklık dediğimiz metal para basımı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

"1264 Sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun" uyarınca Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ülke ekonomisinin gelişmesine paralel olarak tedavüle gereği kadar madeni para çıkartmaya yetkilidir.

Bu yetki çerçevesinde tedavüle çıkartılacak madeni ufaklık paraların teknik ve sanatsal özellikleri ile dizaynları Genel Müdürlüğümüzce belirlenir ve basımı yapılır.

Ülkemizin para birimi "Türk Lirası" (TL)'dır.

Bilindiği gibi Türk Lirasından altı sıfır kaldırılmasını öngören ve 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Para Birimi Hakkında Kanun" uyarınca ilk aşamada Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşların basımı yapılarak 1 Ocak 2005 tarihinde tedavüle çıkarılmıştı.

Para reformunun ikinci aşamasında ise "Yeni" ibaresinin kaldırılarak geleneksel para birimimiz olan Türk Lirasına dönülmesi öngörüldüğünden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu amaçla, yenilenen tasarımları ile basımına başlanan ve devam edilen madeni 1 Türk Lirası ile 50,25,10, 5 ve 1 Kuruşlar, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren tedavüle çıkarılmıştır.

Türk Lirası ve Kuruş
Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş
Cumhuriyet Dönemi Tedavül Paraları ve Özellikleri
Yıllar İtabarıyla Tedavüle Verilen Para Miktarları