Anasayfa
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Hizmetlerimiz
Madeni Para Üretimi
Hatıra Para ve Madalyonlar
Cumhuriyet Altını Üretimi
Mühür ve Soğuk Damga Üretimi
Madalya ve Nişan Üretimi
Nüfus Cüzdanı Üretimi
Harç Pulu, Vize Pulu Üretimi
Pasaport Üretimi
Diğer Değerli Kağıt Üretimi
Analiz ve Ayarevi Hizmetleri
Sahte Madeni Para ve Sikkeleri İzleme Sistemi
Mağaza
Sergi Salonu

234 sayılı KHK'nin 2/e maddesi uyarınca, resmi mühürleri imal etmek ve resmi mühürlerin sicilini tutmak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. Genel Müdürlüğümüz bu görevini 12.09.1984 tarih 18513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Resmi Mühür Yönetmeliği çerçevesinde yerine getirmektedir.